Prva stanica za snabdevanje gorivom Eurowag robne marke u Slovačkoj!

Dobro došli na odeljak portala za klijente koji održavaju
 W.A.G. rešenja za naplatu, a.s.

Nakon prijavljivanja imate pristup brojnim funkcionalnostima i opširnim informacijama koje se odnose na korišćenje Eurowag kartice, uključujući preglede transakcija, fakturisanje, mogućnosti blokiranja kartice i registraciju vozila na sisteme za naplatu putarine.

MOLIMO, OBRATITE PAŽNJU: Moguće je da korisnička zona ne pruži najbolje performanse ako Vaš pretraživač nije podržan.

Korisnička prijava

 

 

Eurowag Eurowag MasterCard

Vozačka prijava

 

Ovaj pristup korisničkoj zoni namenjen je samo vozačima koji koriste Eurowag kartice. Tu, na primer, možete da učitate u svoje navigacione sisteme najnovije podatke o Eurowag prihvatnoj mreži.

Podržani pretraživači: Firefox od verzije 17 nadalje, Internet Explorer od verzije 10 nadalje, Safari od verzije 5 nadalje, Chrome od verzije 22 nadalje, Opera od verzije 12 nadalje